JÄTKUSUUTLIKKUS

MIKS ME PEAKSIME VAHETAMA PLASTIKKÕRRED PILLIROOKÕRTE VASTU?

Plastikkõrred, laialdaselt kasutusel olnud joogikõrred, on luubi alla sattunud nende kahjuliku keskkonnamõju tõttu. On aeg ümbermõelda enda valikud ja asendada joogikõrred loodulike alterntiividega.

MIKS?

KAITSEME MEIE OOKEANE

Plastkõrred on ühed peamised merereostuse põhjustajaid. Nad satuvad meie ookeanidesse, meredesse ja järvedesse, kus kujutavad endast tõsist ohtu mereelule. Pillirookõrte kasuks valides aitame kaitsta meie mereökosüsteemide õrna tasakaalu.

VÄHENDAME PLASTJÄÄTMEID

Igapäevane inimpõhjustatud plastijäätmete hulk on hoomamatu ning nende jäätmete lagunemine võtab looduses sajandeid.
Pilliroost kõrred on biolagunevad ning muutuvad pärast kasutamist kompostiks vähem kui aastaga.

SÄILITAME LOODUSVARASID

Plastikkõrred valmivad fossiilkütustest, mis on taastumatu loodusressurss.
Pilliroost kõrred valmivad taimedest,
mille eluring kestab üks aasta, kasvades igal aastal uuesti. Looduslike kõrte kasutamine tähendab seega vastutustundlikku loodusvarade kasutamist.

EDENDAME ELURIKKUST

Plastikkõrte tootmine ja tarbimine toob kaasa negatiivse mõju keskkonnale, kuna seeläbi hävivad looduslikud elukeskkonnad. Pilliroost kõrs on üheaastase eluringiga taim ning seda korjates me looduslikke elukeskkondi ei kahjusta.

Seega – tehkem tark valik, millel on positiivne mõju kogu maailmale. Kõrs kõrre haaval.

MEIE JÄTKUSUUTLIK LAHENDUS

Harilik pilliroog (Phragmites australis) on kiiresti kasvav üheaastane umbrohi, mis võib aasta jooksul sirguda kuni viie meetri pikkuseks. Selleks, et looduses säiliks tasakaal ja meie märgalad ei kasvaks kinni, on pilliroo korjamine hädavajalik. Miks mitte luua korjatud kõrtest siis ka lisandväärtust?

KOHALIK, LOODUSLIK JA BIOLAGUNEV

Kokku kasvab Eestis pilliroogu rohkem kui 27 000 hektaril. Reedesti joogikõrte maksimaalse tootmismahu täitmiseks tuleb meil aastas korjata kõrsi vaid kuni 200 hektari suurusel maa-alal. Ja ärgem unustagem – pilliroog kasvab igal aastal tagasi.

KUIDAS ME SEDA TEEME?

MEIE UUENDUSMEELNE TOOTMISLIIN

Iga päev kasutatakse maailmas rohkem kui miljard joogikõrt. Mõistsime Reedesti tiimiga, et tõeliseks keskkonnamõju vähendamiseks on meil vaja luua alternatiiv plastkõrtele, kuid seda suurtootmise mastaabiga. Automatiseeritud masinaid selleks aga leiutatud polnud. Niisiis panime kokku taibuka tiimi ning asusime missioonile, et arendada välja maailma esimene täisautomaatne tootmisliin pilliroost joogikõrte valmistamiseks.

NELI AASTAT KESTNUD TEEKOND

Pärast nelja aastat, mis on olnud täis proovikive ja võidukäike, on meil hea meel teatada, et meie automatiseeritud pilliroost joogikõrte tootmisliin on valmis. Sellise masina disainimine oli keeruline ettevõtmine vaid ühel põhjusel – meie tooraine ehk pilliroo olemus. Nimelt ei ole mitte ükski pillirookõrs ühesugune, vaid kõigil on erinev kuju, läbimõõt ja värv.

UUENDUSMEELSUS JA ISEMOODI KÕRRED

Reedesti joogikõrred valmivad automatiseeritud tootmisliinil, mis kasutab sensoorikat ja masinõppealgoritme, et arvestada iga kõrre olemust. Nii valmivadki igast isemoodi pilliroo taimest ühesuguse kvaliteediga naturaalsed joogikõrred.