Jätkusuutlikkus

Miks vahetada plastikkõrs pilliroost kõrre vastu?

Plastikust kõrs on olnud pikka aega tavapärane toode inimeste argielus. Õnneks on teadlikkus selle kahjulikust mõjust keskkonnale viimase aastakümne jooksul oluliselt suurenenud. Meie soov on, et ühes sellega kaasneksid ka senisest targemad tarbimisvalikud.

WhatsApp Image 2024-03-06 at 17.50.07

Kaitseme enda veekogusid

Plastikkõrred on ühed peamised merereostuse põhjustajad, kuna jõuavad pärast ühekordset kasutust liialt tihti prügikasti asemel veekogudesse. Plastik ohustab aga kõikide veekogude floorat ja faunat. Pilliroost kõrs seevastu veekogude taime- ja loomaliike ei ohusta.

Säilitame loodusvarasid

Plastikkõrred valmivad fossiilkütustest, mis on taastumatu loodusressurss. Pilliroost kõrred valmivad taimedest, mille eluring on üks aasta, kasvades igal aastal uuesti. Looduslike kõrte kasutamine tähendab seega vastutustundlikku loodusvarade kasutamist.

Vähendame plastijäätmete teket

Igapäevane inimpõhjustatud plastijäätmete hulk on hoomamatu ning nende jäätmete lagunemine võtab looduses sajandeid. Pilliroost kõrred on biolagunevad ning muutuvad pärast kasutamist kompostiks vähem kui aastaga.

Edendame elurikkust

Plastikkõrte tootmine ja tarbimine toob kaasa negatiivse mõju keskkonnale, kuna seeläbi hävivad looduslikud elukeskkonnad. Pilliroost kõrs on üheaastase eluringiga taim ning seda korjates me looduslikke elukeskkondi ei kahjusta.

Seega – tehkem tark valik, millel on positiivne mõju kogu maailmale. Kõrs kõrre haaval.

Pilliroog on meie jätkusuutlik lahendus

Harilik pilliroog (Phragmites australis) on kiiresti kasvav üheaastane umbrohi, mis võib aasta jooksul sirguda kuni viie meetri pikkuseks. Selleks, et looduses säiliks tasakaal ja meie märgalad ei kasvaks kinni, on pilliroo korjamine hädavajalik. Miks mitte luua korjatud kõrtest siis ka lisandväärtust?

Miks pilliroog?

Kokku kasvab Eestis pilliroogu rohkem kui 27 000 hektaril. Reedesti joogikõrte maksimaalse tootmismahu täitmiseks tuleb meil aastas korjata kõrsi vaid kuni 200 hektari suurusel maa-alal.Ja ärgem unustagem – pilliroog kasvab igal aastal tagasi.

Kohalik, looduslik ja biolagunev

Eestimaisest pilliroost joogikõrte valmistamine on looduslik alternatiiv plast- ja paberkõrtele. Meie kõrred valmivad ainult pilliroost ning tootmisprotsess on mehhaaniline – me ei kasuta kõrte valmistamisel kemikaale või muid lisaaineid. Pärast kasutamist võib kõrre visata biolagunevate jäätmete sekka. Täielikult lagunevad kõrred vähem kui aastaga.

Kuidas me seda teeme?

Positiivne keskkonnamõju nõudis uuendusmeelset tootmisliini

Iga päev kasutatakse maailmas rohkem kui miljard joogikõrt. Mõistsime Reedesti tiimiga, et tõeliseks keskkonnamõju vähendamiseks on meil vaja luua alternatiiv plastkõrtele, kuid seda suurtootmise mastaabiga. Automatiseeritud masinaid selleks aga leiutatud polnud. Niisiis panime kokku taibuka tiimi ning asusime missioonile, et arendada välja maailma esimene täisautomaatne tootmisliin pilliroost joogikõrte valmistamiseks.

Viis aastat kestnud teekond

Pärast viit aastat, mis on olnud täis proovikive ja võidukäike, on meil hea meel teatada, et meie automatiseeritud pilliroost joogikõrte tootmisliin on valmis! Sellise masina disainimine oli keeruline ettevõtmine vaid ühel põhjusel – meie tooraine ehk pilliroo olemus. Nimelt ei ole mitte ükski pillirookõrs ühesugune, vaid kõigil on erinev kuju, läbimõõt ja värv.

Uuendusmeelsus ja isemoodi kõrred

Reedesti joogikõrred valmivad automatiseeritud tootmisliinil, mis kasutab sensoorikat ja masinõppealgoritme, et arvestada iga kõrre olemust. Nii valmivadki igast isemoodi pilliroo taimest ühesuguse kvaliteediga naturaalsed joogikõrred.Reedest ühendab uuendusmeelse tehnoloogia ja looduse, et luua keskkonnasõbralikke alternatiive. Tee tark valik koos meiega, kõrs kõrre haaval.

Soovid viia ellu muutust?

Meie, Reedestis, oleme üks maailma suurimaid pillirookõrte tootjaid. Viimase viie aasta jooksul oleme töötanud Eestis välja maailma esimese täisautomaatse pillirookõrte tootmisliini. Tänu sellele saame pakkuda suures koguses looduslikke joogikõrsi madalate hindadega.

TARBI VASTUTUSTUNDLIKULT!

Muuda maailm veidi paremaks – kõrs kõrre haaval!